Inspirerende scholing

Oprechte aandacht van mens tot mens

Efficiënter werken met plezier

Training

Een persoonlijk gesprek

‘Wat je persoonlijke aandacht geeft groeit’

De scholing ´Een persoonlijk gesprek….´ inspireert de doktersassistente tot het voeren van een persoonlijk, gestructureerd en efficiënt gesprek met de patiënt. De doktersassistente doet kennis op over persoonsgerichte zorg en krijgt inzicht in het belang van het mensgericht werken. Oprechte aandacht van mens tot mens is de rode draad in het contact met de patiënt.

Inhoud training
De training bestaat uit het doorlopen van de zes stappen van het gespreksmodel, ´Een persoonlijk gesprek´. Dit biedt de doktersassistente structuur in het gesprek met de patiënt. Door casuïstiek, gespreksopnames en het uitwisselen van ervaringen is de scholing zeer interactief.

Wat neemt de doktersassistente na de scholing mee naar de praktijk?

  • Nog meer werkplezier.
  • Met oprechte aandacht luisteren en de juiste vragen stellen.
  • Regie houden over een gesprek.
  • Toepassen van de NHG TriageWijzer (wanneer en hoe).
  • Omgaan met emoties van de patiënt (hoe besteed ik daar aandacht aan?).
  • Efficiëntie: positieve invloed op de spreekuuragenda’s.


Maatwerk
De scholing wordt met aandacht gemaakt en sluit aan bij de doktersassistenten en de praktijk. Via een intakeformulier worden ervaringen en behoeften in kaart gebracht, zodat de training aansluit op de wensen van de deelnemers. Na iedere module ontvangt de deelnemer een hand-out met informatie en tips. Na afloop van de scholing kunnen afspraken gemaakt worden over begeleiding bij het inzetten van veranderingen of voor coaching on the job met als doel meer persoonsgericht werken.

Extra informatie:

Doelgroep: doktersassistenten op huisartsenpraktijken.

Locatie: in afstemming – online/fysiek.

Prijs: op aanvraag.

Belangstelling?

Wil je meer weten over de maatwerk-training ‘Een persoonlijk gesprek’? Bel of mail voor meer informatie.

Aan ons team van praktijkassistenten heeft Agnes de scholing “Een persoonlijk gesprek” verzorgd in het kader van persoonsgerichte zorg. Tijdens deze scholing komt de assistente aan bod als individu, maar ook als collega en medewerker. Agnes fungeert hierin als coach/trainer en deelt ook haar eigen kennis en ervaring. Een leerzame en interactieve middag waarin ook ruimte was voor humor en persoonlijke input.’

Praktijkassistenten Huisartsenpraktijk Het Veen-Timmerman

Vragen? Bel of mail – een oriënterend gesprek is altijd gratis