Training op maat

Verbetering van de kwaliteit

Vergroten van de veiligheid

Training

Veilig Incident melden

Vimmen zegt men vaak. Dat klinkt zo eenvoudig. Maar ik merk in de praktijk dat medewerkers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de bedoeling van het vimmen. Ook kan de drempel hoog zijn, omdat iemand het gevoel heeft te ‘klikken’. Een werkcultuur van onderling vertrouwen en veiligheid, met bovendien continu aandacht voor het vergroten van de veiligheid voor de patiënt én de medewerker, is de basis voor het vimmen.

Doelgericht maatwerk: leren en verbeteren
Juist door het melden en analyseren van incidenten en bijna incidenten wordt een bijdrage aan de kwaliteit geleverd. Leren en verbeteren is het doel! Elke VIM-training is echt maatwerk en pas ik aan op de werkwijze van je organisatie. De persoon die betrokken is bij het incident is de bron en speelt hierin een belangrijke rol. Juist om van te leren.

Een goede basis, aandacht en bewustwording
De VIM-trainingen geef ik aan VIM-commissies op huisartsenposten, in huisartsenpraktijken en zorginstellingen. Aan de hand van de ‘Prima methodiek’ of de ‘Barrière Failure Analysis (BFA)’ krijgen de VIM-commissies een goede basis om incidenten te onderzoeken. Daarnaast is er aandacht voor het gesprek met betrokkenen. Daarbij telt naast bewustwording van de mogelijke impact van een incident, het belang van de integriteit als onderzoeker.

Extra informatie:

Doelgroep: VIM-commissies op huisartsenposten, in huisartsenpraktijken en in zorginstellingen.

Locatie: in afstemming – online/fysiek.

Prijs: op aanvraag.

Belangstelling?

Wil je meer weten over de door mij op maat gemaakte VIM-trainingen? Bel of mail voor meer informatie.

Vragen? Bel of mail – een oriënterend gesprek is altijd gratis