Zorgen voor elkaar

Grenzen aangeven 

Vergroten van de veiligheid

Training

Over mijn grens – en nu?

Samen met Tactus training & advies heb ik de training Over mijn grens – en nu? ontwikkelt.  Het onderwerp past in de oprechte en persoonlijke aandacht tussen praktijkmedewerkers onderling.

Grensoverschrijdend gedrag…

Het lijkt alsof dit normaal en geaccepteerd gedrag aan het worden is. Er is een toename van het aantal meldingen van bedreigingen en grensoverschrijdend gedrag. Enerzijds kan dit gezien worden als een verschijnsel dat samenhangt met verdergaande individualisering van de maatschappij. Anderzijds lijken bedreigingen en vormen van agressie gedurende de Corona-pandemie te zijn toegenomen in de zorg. 

Waar ligt de grens?

Grensoverschrijdend gedrag is niet acceptabel en heeft een grote impact op medewerkers van Huisartsenpraktijken en Huisartsenposten.

De training maakt de deelnemer bewust van de eigen grenzen en van de natuurlijke reacties op grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens de training worden drie oorzaken van grensoverschrijdend gedrag besproken én de manieren om een antwoord op dit grensoverschrijdend gedrag te geven.

Daarnaast is er aandacht voor het belang van afspraken op het gebied van samenwerken en elkaar ondersteunen tijdens en na een incident van grensoverschrijdend gedrag. Hoe zorgen we voor elkaar en wat hebben we van elkaar nodig?

Op welke manier kun je zowel gewenst gedrag als ongewenst en niet aanvaardbaar gedrag naar zowel collega’s als patiënten/bezoekers uit gedragen?

Trainers

De training wordt gegeven door Francisca Koerhuis (Tactus training & advies) en Agnes IJland

Extra informatie:

Doelgroep: Medewerkers in huisartsenpraktijken, op huisartsenposten en in zorginstellingen.

Locatie: in afstemming – online/fysiek.

Prijs: op aanvraag.

Belangstelling?

Wil je meer weten over de training Over mijn grens – en nu? Bel of mail voor meer informatie.

Vragen? Bel of mail – een oriënterend gesprek is altijd gratis