Praktijkmanagement

Als zorgverlener ligt uw hart en uw prioriteiten bij de patiënt. Echter u hebt ook een onderneming met personeel te runnen. Uw praktijk moet voldoen aan allerlei eisen en certificeringen.

Om ervoor te zorgen dat u zich volledig kunt richten op het verlenen van goede zorg, zal ik  met mijn kennis en ervaring in het organiseren, opstellen van procedures en werkafspraken, leidinggeven, u ondersteuning bieden in het managen van uw praktijk.

U kunt zich richten op het verlenen van goede zorg, ik richt me op uw onderneming.

Calamiteitenonderzoek volgens Prisma- en BFA methodiek

Het constateren van een calamiteit binnen een organisatie kan confronterend zijn. Als voormalig secretaris en onderzoeker van de calamiteitencommissie binnen Spoedzorg Huisartsen Twente heb ik de ervaring en kennis dat een calamiteit zo positief mogelijk benaderd moet worden. We doen immers allemaal ons best om de beste kwaliteit te leveren. De essentie is, waar kunnen we van leren en wat kunnen we verbeteren?

Door middel van een gedegen, onafhankelijk onderzoek bestaande uit feitelijk informatie en interviews met betrokkenen, maak ik een oorzakenanalyse. Hierbij maak ik gebruik van de Prisma – en BFA methodiek. Samen met u kijk ik naar de verbetermogelijkheden binnen de organisatie.

Op deze manier wil ik bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid binnen de zorg voor zowel patiënt als zorgverleners.

Projectmanagement

Organiseren en realiseren van projecten waarbij snel resultaten behaald moeten worden, daar ligt mijn passie.

Als voorbeeld geef ik u het coördineren, opzetten en organiseren van de Coronapost als onderdeel van Spoedzorg Huisartsen Twente. Vanuit een plotseling ontstane crisissituatie heb ik samen met de juiste mensen en middelen in enkele dagen een volwaardige Coronapost geopend. Het resultaat was een goed georganiseerde en gefaciliteerde locatie, veilig voor patiënt en zorgverlener.

Door mijn ervaring in het projectmanagement kan ik uw organisatie helpen met het realiseren van projecten.

vragen-01

info@agnesijland.nl

06 – 109 822 74